Uslovi korišćenja

 

 

 

Informativna napomena za

Uslugu Zenbook garancije povrata novca

Preduslovi za deklaraciju uređaja:

• Kupac je u obavezi da u roku od  14 dana od datuma kupovine uređaja koji je naveden u dokumentima kupovine, poseti web stranicu https://www.asusplus.rs/rs/money-back i popuni obrazac za registraciju sledećim podacima: puno ime, email, zemlja, serijski broj uređaja, datum kupovine naveden na dokumentima kupovine i takođe priloži skenirana dokumenta kupovine gde se svi podaci vide jasno.

• Kupac će zatim dobiti email potvrde u kome se navodi da je prijava prihvaćena i da je usluga Asus garancije povrata novca  aktivirana. Ukoliko kupac ne dobije ovakav email potvrde ili primi email u kojem se odbija prijava zbog pogrešnog unosa gore pomenutih podataka, Asus usluga za povrat novca će se smatrati neaktiviranom i stoga nevalidnom.

Preduslovi za funkcionisanje uređaja kumulativno uključuju, ali se ne ograničavaju na sledeće:

• Mora biti moguće aktivirati i deaktivirati uređaj.

• Uređaj mora biti u kompletu sa svim poklopcima baterija i svim komponentama.

• Ceo uređaj ne sme da ima bilo kakve pukotine i ne smeju mu nedostajati plastični/metalni delovi ili tasteri. 

• Sastavni delovi uređaja ne smeju da nedostaju niti da vise sa glavnog dela uređaja.

• Ekran mora biti u funkciji i ispravno i u potpunosti aktiviran. 

• Ekran ne sme da prikazuje nikakve linije ili na mu nedostaju pikseli. 

• Ekran mora biti netaknut, bez bilo kakvih naprslina.

• Uređaj ne sme da ima bilo kakvo oštećenje izazvano tečnošću.

• Ukoliko uređaj ima ekran osetljiv na dodir, ekran osetljiv na dodir mora biti potpuno funkcionalan.

• Na hardveru i softveru uređaja se ne smeju izvršavati nikakve modifikacije.

• Uređaj mora biti u svom originalnom stanju, sa netaknutim pakovanjem, uključujući sve dodatke, sve poklone, prateću dokumentaciju i materijale.

Postupci koji su uključeni u ZenBook uslugu garancije povrata novca su sledeći:

Kupac, zajedno sa uređajem koji treba da vrati, posećuje bilo koju radnju maloprodajnog lanca u kojoj je uređaj kupljen na istoj nacionalnoj teritoriji. Pored toga, da bi uređaj bio prihvaćen za povrat, originalna dokumenta o kupovini (fiskalni račun ili račun prodaje na veliko) kao i dokument za identifikaciju (npr. lična karta, vozačka dozvola, pasoš) osobe koja je originalno kupila proizvod i čiji podaci se nalaze na dokumentu kupovine ili tokom procedure prijave uređaja. Ukoliko se zaključi da je, sa jedne strane, kupac prijavio uređaj na https://www.asusplus.rs/rs/money-back veb stranici, i prihvatio navedene uslove Zenbook usluge garancije povrata novca, a sa druge strane, uređaj koji se vraća je potpuno funkcionalan kako je gore navedeno, kupac donosi uređaj koji se vraća i, u zamenu, može dobiti novac u vrednosti cene uređaja. Ukoliko kupac izabere povrat novca u visini cene uređaja, ovo treba izvršiti na isti način kao i originalnu kupovinu uređaja u radnji. Konkretno, u slučaju plaćanja kreditnom, debitnom ili pripejd karticom, radnja mora da obavesti banku koja ih je izdala o otkazivanju transakcije, a banka će nastaviti sa svim aktivnostima navedenim u njenom ugovoru sa kupcem, bez bilo kakve odgovornosti radnje ili kompanije. Nakon takvog obaveštenja, radnja ili kompanija neće snositi nikakvu odgovornost u vezi sa vremenom storniranja i metodom. Ukoliko je plaćanje izvršeno putem bankovnog transfera, klijentu će biti izvršen povratni bankovni transfer.

Uslovi za prihvatanje usluge Asus povrata novca (u daljem tekstu “usluge”) od strane kupca:  

1. Akcija se odnosi na kupovinu Asus Zenbook elektronskih računara obavljenih od 01.12.2020. do 30.06.2021. godine u radnji/internet prodavnici pod imenom „ekupi“ na teritoriji Srbije.

2. Pre vraćanja uređaja, kupac je jedini odgovoran da napravi rezervne kopije i obriše sve lične informacije i osetljive podatke koji mogu biti sačuvani na uređaju. U suprotnom, kompanija neće snositi odgovornost usled gubitka i objavljivanja ovakvih podataka i zato kompanija može da nastavi sa njihovim trajnim brisanjem, bez mogućnosti njihovog kasnijeg oporavka. Kompanija ne snosi i ne preuzima odgovornost i stoga ne garantuje da će informacije sačuvane na uređaju biti obrisane.

3. Kupac izričito i bezrezervno izjavljuje da ima potpuno vlasništvo i posedovanje nad uređajem koji se menja. Štaviše, uređaj se mora vratiti u potpuno istom stanju u kom je bio i pre prodaje, npr. u punom, originalnom pakovanju (kutija, najlon, stiropor itd., koje ne sme biti pocepano ili oštećeno/izmenjeno) i sa svim sadržajem originalnog pakovanja (uputstvo za upotrebu, funkcije i garantni listovi, kablovi, softver za instalaciju itd.). Uređaj koji je prodat sa dodatnim poklonom (npr. besplatna memorija i sl.) mora biti vraćen zajedno sa dodatnim poklonom, u suprotnom vrednost poklona će biti oduzeta od sume za povrat.

4. Kupac garantuje da se proizvod vraća kompaniji bez bilo kakvih prava i potraživanja sa treće strane. Kupac izjavljuje da ima potpuno vlasništvo i posedovanje i da će snositi posledice ukoliko se dokaže da je uređaj koji je dostavljen kompaniji oduzet od vlasnika krađom ili ga je vlasnik izgubio i zbog toga neće biti moguće izvršiti povrat novca.

5. Stanje i specifikacije uređaja, kako je izjavio kupac, su tačni.

6. Kupac snosi odgovornost za fizičko i funkcionalno stanje uređaja po donošenju u radnju.

7. Uređaj nije u dobrom funkcionalnom stanju ukoliko ima curenja ili problema sa softverom.

8. Pre vraćanja uređaja, isključivo kupac je odgovoran da prekine svaku uslugu koja može biti povezana sa uređajem ili se tiče njega.

9. Nakon što se posedovanje i vlasništvo uređaja vrati kompaniji, ili radnji, kupac u potpunosti prebacuje svoje vlasništvo uređaja kao i druga prava u vezi sa uređajem, bez bilo kakvih prava treće strane na uređaj.

10. Vrednost uređaja može biti povraćena u roku od  tri (3) meseca od datuma kupovine navedenog na dokumentima kupovine.

11. Prijavljivanje uređaja se mora izvršiti u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana od datuma kupovine navedenog na dokumentima kupovine.

12. Ukoliko je kupac platio pomoću kreditne kartice, a radnja je već primila uplatu od banke, mora da obavesti banku o otkazivanju transakcije, i banka će preduzeti sve potrebne radnje. Nakon ovakvog obaveštenja, kompanija i radnja ne snose nikakvu odgovornost vezano za vreme storniranja i metodu, koji se izmiruju prema ugovoru zaključenom između banke izdavaoca i kupca. Za proizvode kupljene putem potrošačkog kredita i/ili rata kredita sa kamatama, povraćaj novca nije moguć jer se kredit ne može otkazati, a kupac ima isključivo pravo da dobije kreditno odobrenje za istu vrednost (isključujući bilo kakve dodatne troškove, kamate i ostale troškove transakcije) ka kupovini drugih proizvoda.

13. Ukoliko je kupovina izvršena putem elektronske radnje, ne refundiraju se troškovi isporuke i dostave.

14. Kompanija zadržava pravo da u bilo kom trenutku prekine pružanje gore pomenute usluge ili da je otkaže u bilo kom trenutku, kao i pravo na dopunu i izmenu uslova objavljivanjem relevantnih novih uslova na veb stranici https://www.asusplus.rs/rs/money-back. Аko se utvrdi da bilo koji od gore navedenih uslova nije valjan ili je neprimenljiv, to neće uticati na validnost ostalih.

15. U kontekstu gore pomenute usluge, kompanija će prikupljati sledeće podatke o kupcu: a) ime i b) prezime, c) email itd, isključivo za potrebe komunikacije. Na osnovu novih zakonskih odredbi o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i njihovog slobodnog kretanja (Opšta uredba o zaštiti podataka 2016/679/EU), koje se primenjuju od 25.05.2018. godine, kompanija preuzima sve odgovarajuće i izvodljive mere bezbednosti radi zaštite podataka i čuvanja lične prirode gore pomenutih podataka i ni na koji način i bez razloga ih neće preneti bilo kojoj trećoj strani (fizičkom ili pravnom licu), osim ako to nije predviđeno zakonom i samo nadležnim organima.

 

To enrich and perfect your online experience, ASUS uses "Cookies", similar technologies and services which are essential to ASUS websites. Some of functions or features may not be worked without such cookies, such as cookies storing your sign-up information and preferred language on your computer.

Also, ASUS uses some analytics, targeting and adverting cookies provided by third parties. Please choose “YES” to accept or “NO” to reject “third party cookies” by clicking one of below buttons. For detailed information, please visit ASUS Privacy Policy- “Cookies and similar technologies”.

YES NO